top of page

Villkor

Anmälan är bindande.

Du har rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från beställningsdagen. Om beställaren ångrar sig skall denne göra det skriftligen, via e-post till info@housebykihlgren.com.

När deltagaren startat sin utbildning/distanskurs så gäller inte ångerrätten längre.

Grundkurs inredning:

För att bli diplomerad så behöver inlämningsuppgiften mejlas till oss inom 3 månader från och med dagen man tar emot inloggningsuppgifter, sedan löper kurstiden ut. ​

 

Läs fullständiga villkor under respektive utbildning.

Certifikatutbildning:

Delbetalning kan ordnas helt räntefritt 9 månader, en administrativ avgift tillkommer på 495 kronor på din första faktura. 

Skulle en betalning utebli och förfalla under en delbetalningsperiod så bryts avbetalningsplanen och debitering sker på återstående belopp.

Certifikat postas först när full betalning inkommit till oss. 

Du får inte använda, kopiera eller sprida utbildningsmaterialet på annat sätt än som krävs för utbildningens genomförande då rättigheterna ägs av HOUSE by Kihlgren.

HOUSE by Kihlgren ansvarar för sekretess vad gäller deltagarens personuppgifter och personliga förhållanden i enlighet med personuppgiftlagen.

 

Läs fullständiga villkor under respektive utbildning.

bottom of page